contact@steros.com

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk, overeenkomstig de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring voor gegevensbescherming.

Het gebruik van onze website is doorgaans mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens. Voor zover op onze pagina’s persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsgaten kan vertonen. Een waterdichte beveiliging van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Contactformulier

Als u via het contactformulier een aanvraag aan ons stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar door u ingevoerde contactgegevens, voor de behandeling van de aanvraag en voor mogelijke aanvullende vragen door ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube. Beheerder van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een van onze pagina’s met een YouTube-plug-in bezoekt, komt een verbinding met de servers van YouTube tot stand. Zo komt de YouTube-server te weten welke van onze pagina’s u heeft bezocht.

Als u in uw YouTube-account bent ingelogd, maakt u het YouTube mogelijk om uw surfgedrag direct toe te voegen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door zich uit uw YouTube-account uit te loggen.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de verklaring voor gegevensbescherming van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

SSL-versleuteling

Deze pagina maakt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld aanvragen die u ons als paginabeheerders toestuurt, gebruik van een SSL-versleuteling. Bij een versleutelde verbinding wordt in de adresbalk van de browser “http://” vervangen door “https://” met daarvoor het slotsymbool.

Als de SSL-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt, niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van het verplichte colofon gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame, zoals spammails.